House of Green Academy
Text

Hoofdstuk 1. OPDRACHTEN CHAKRA 6

Lesson 2

Leer jouw chakra 6 kennen; Definities & Opdrachten

Opdracht 1. Waar sta je nu?

Nu ons lichaam gegrond is en onze gevoelens stromen,  onze wilskracht en persoonlijke macht en leiderschap is versterkt kunnen we met meer levenskracht de reis voortgaan. Ons hart heeft zich meer geopend en vanuit liefde geven we expressie aan het leven door creatie en geluid. Via de golven van geluid vloeien we door op golven van een andere vorm, namelijk licht. Dit zijn golven van een hogere octaaf en geven ons het vermogen om ons informatie te verschaffen in de vorm van kleuren en beelden. We zijn aangekomen bij het derde oog, oftewel het zesde chakra. Deze chakra gaat over zien en is als het innerlijke mentale beeldscherm waarop we al onze visuele beelden uit het geheugen, dromen, helderziendheid en verbeeldingskracht projecteren. Het centrum van visueel gecodeerde informatie wordt ontvangen, opgeslagen, geïnterpreteerd, gecreëerd en geprojecteerd.

Het is dus niet alleen het waarnemen wat mogelijk wordt gemaakt maar ook de invloed die we kunnen hebben op onze waarneming. Een krachtige volgehouden visualisatie is de eerste stap naar de manifestatie van een etherische gedachtenvorm. Via de beelden in onze geest kunnen we ons leven in eigen hand nemen. So let’s go!

Alle volgende opdrachten vullen elkaar aan. Als je je eetgewoonten verandert maar niks verandert aan je lichaamsbeweging zal je dat slechts een beetje vooruit helpen. Probeer de nadruk te leggen op focus in elk gebied van je leven de komende maand en plan meer vrijheid in je agenda om je zesde chakra holistisch te kunnen benaderen. 

Maak in elk geval ruimte voor de zaken die zeker aandacht nodig hebben. Welke dat zijn ontdek je in de volgende oefening.

Voorbereidende oefening

Neem de tijd om over de volgende begrippen na te denken. Noteer gedachten, beelden of verhalen die je te binnen schieten over hoe deze begrippen in jouw leven werkzaam zijn.

Licht                     Dromen

Duisternis           Geheugen

Kleur                    Verbeeldingskracht

Visie                     Visualisatie

Schoonheid       Helderziendheid

Patroon              Intuïtie

Deze chakra heeft betrekking op de ogen en het voorhoofd. Hoe sta je tegenover deze delen van je lichaam? Heb je er ooit in je leven last van gehad?

Overeenkomsten

Opdracht 2: Het altaar

Zorg ervoor dat je altaar er bijzonder mooi uitziet; het werk aan deze chakra heeft tenslotte voor een groot deel met visuele zaken te maken.

Je hoeft je niet tot de kleur indigo die bij deze chakra hoort te beperken, je kunt alle kleuren van de regenboog gebruiken. Leg je kristallen in een mandalapatroon neer, met regenboogkaarsen, gekleurde sjaals, kunstvoorwerpen, bloemen of foto’s die je mooi vindt eromheen. Gebruik spiegels en kaarsen – zodat zowel je gezichtsuitdrukking al het licht weerspiegeld wordt – om je aan de macht van het beeld te herinneren. Veel plezier ermee, en laat je verbeelding maar op hol slaan!

Paarse bloemen

Opdracht 3

Hieronder staan enkele begrippen die met de zesde chakra samenhangen, en suggesties omtrent hoe je ermee kunt werken. Gun jezelf de tijd, geniet van wat je kunt leren. Ontdek waar je staat en waar je heen wilt.

Mijn advies om altijd te kiezen waar je de meeste weerstand bij voelt. Dan kun je er bijna zeker van zijn dat daar de grootste les en dus ook stretch/groei te maken valt. Kies wat haalbaar is en maak een kort plannetje, schrijf het in je planning en onderneem de actie. Waar zou je meer van willen weten? Onderzoek dat onderwerp en kijk hoe scherp jij de dingen “ziet”.

Zien

Deze chakra gaat over zien. Deze chakra is, als het innerlijke mentale beeldscherm waarop we al onze visuele beelden uit het geheugen, dromen, helderziendheid en verbeeldingskracht projecteren, het centrum waar visueel gecodeerde informatie wordt ontvangen, opgeslagen , geïnterpreteerd, gecreëerd, en geprojecteerd. De naam van deze chakra, Ajna, betekent zowel waarnemen als invloed hebben op. Een krachtig volgehouden visualisatie is de eerste stap naar de manifestatie van een etherische gedachtenvorm. Via de beelden in onze geest kunnen we ons leven in eigen hand nemen.

Bovennatuurlijke vermogens

De Ajna-chakra wordt in verband gebracht met bovennatuurlijke en intuïtieve vermogens, in het bijzonder met helderziendheid. Helderziendheid is het vermogen om helder door de beperkingen van ruimte en tijd heen te zien en energetische patronen zoals de chakra’s en de aura waar te nemen, alsmede informatie uit de toekomst (van tevoren weten) of vanuit een verre locatie (op afstand zien). Het is het vermogen om vanuit de eigen geest beelden waar te nemen en te interpreteren die geldige informatie bevatten over een mens, een plaats of een situatie. Intuïtie, een subtielere bovennatuurlijke eigenschap, is het vermogen om een situatie via niet-logische middelen te zien of te voelen; men maakt als het ware “intuïtieve sprongen”, die (terecht) inzicht worden genoemd, hoewel bij intuïtie niet altijd de waarneming van een innerlijk visueel beeld komt kijken. We beschikken allemaal over intuïtie, en passen deze in ons dagelijks leven ook toe. Veel mensen zijn op zijn minst gedeeltelijk helderziend, en bovennatuurlijke basisvermogens kunnen door iedereen worden ontwikkeld die bereid is er tijd en energie in te steken.

Patronen

Bij leren zien is het vermogen om patronen waar te nemen en te herkennen betrokken. Patronen onthullen de onderliggende orde der dingen. Wanneer we een patroon begrijpen, kunnen we voorspellen wat het volgende stukje in de puzzel zou kunnen zijn. Zien heeft te maken met herkennen, of met het proces van weer kennen en weer weten.

Wanneer we eindelijk iets begrijpen zeggen we: “Ah, ik zie het!”, wat betekent dat we het patroon herkennen – het trilt in ons bewustzijn mee met eerder waargenomen patronen.

Het vermogen om te zien, of het nu gaat om hier en nu in de stoffelijke wereld zien of om iets helder in een toekomstige tijd of plaats zien, is een zaak van patroonherkenning. Wanneer we zeggen: “Ik  herinner me wat er de vorige keer in gebeurt toen ik dit zag, en ik weet wat goed voor me is, ik kan maar beter voorzichtig zijn! , herkennen we een patroon en voorspellen we een mogelijke toekomst. Helderziendheid is een werkwijze om subtielere patronen in het weefsel van onze werkelijkheid te herkennen.

De meeste van ons zijn geneigd net zo lang naar een patroon te kijken tot dat we het herkennen. Als we iemand op straat zien lopen die er vaag bekend uit ziet, kijken we naar hem of haar “herkennen” en zeggen: Hé, daar heb je Tessa”, en dan houden we op met naar meer details te zoeken. Meestal stoppen we dan met “zien”, wat wil zeggen dat we ophouden met naar nieuwe informatie te zoeken.

Wat er nodig is om het derde oog te openen, is de ontwikkeling van het vermogen om op het punt waarop we gewoonlijk stoppen met kijken hiermee door te gaan. De intensiteit van onze bereidheid om naar iets te “kijken” bepaalt hoeveel we zien. Om echt te “kijken” moeten we onze vooraf opgevatte patronen loslaten en zuiver gaan zien, nieuwe details in ons opnemen en openstaan voor de waarneming van nieuwe patronen. Meditatie is een hulpmiddel om de geest van oude patronen en beelden te zuiveren.

Geheugen

We slaan de ervaringen uit ons verleden als patronen in het geheugen op. Herinneringen komen als een projectie van opgeslagen beelden (of gewaarwordingen) op het scherm van het derde oog in ons bewustzijn.

Als je besluit dat je er eens lekker voor gaat zitten om aan je eerste woning te denken, roep je het beeld daarvan op en projecteer je het op je innerlijke scherm. Je kunt het dan in driedimensionaal Technicolor zien en alle ermee samenhangende gevoelens en gewaarwordingen herbeleven. Ons geheugen lijkt in zijn werking veel op een hologram: elk fragment weerspiegelt het hele plaatje, waarbij de fijnheid van het beeld met elke stukje dat we toevoegen helderder wordt.

Innerlijk zien

Op ons scherm projecteren we beelden uit onze verbeelding, fantasie, dromen en intuïtie.

Wanneer we iemand ontmoeten, kunnen we onze “filmbeelden” uit vorige relaties gaan projecteren, dit keer aangepast aan de nieuwe situatie, of we kunnen onze nieuwe persoon onmiddellijk deel van onze fantasieën gaan laten uitmaken. Het is belangrijk te beseffen dat of we nu naar iets kijken wat we ons verbeelden of wat we ons herinneren, het innerlijke kijkproces grotendeels hetzelfde is. Dit maakt het moeilijk onderscheid te maken tussen herinnering en verbeelding, die dan ook vaak door elkaar gehaald worden. Het goede nieuws is echter dat als je je dingen visueel kunt herinneren, je waarschijnlijk ook helderziende vaardigheden kunt leren ontwikkelen. Bij beide is het vermogen om te visualiseren betrokken, het vermogen om informatie terug te halen en deze op het innerlijk scherm af te spelen. Het verschil hangt van het vraagstuk af – of het een vraagstuk uit het verleden is, waarbij we het in onze verbeelding scheppen. Je kunt natuurlijk nooit de garantie krijgen dat een antwoord op een vraag in de verbeelding geschapen beeld je per definitie het goede antwoord zal geven, maar het is een methode om informatie te krijgen. Onderwerp alle antwoorden aan een empirisch onderzoek om te zien of ze geldig zijn.

Wanneer we onze antwoorden naderhand controleren, kunnen we het onderscheid beginnen te leren tussen door onszelf gecreëerde informatie die onze verbeeldingskracht als basis heeft en werkelijk van tevoren weten, helderziendheid, of op afstand zien.

We projecteren ook beelden die op het verleden zijn gebaseerd op de toekomst; dit beïnvloedt ons gedrag. We projecteren het beeld dat het met deze relatie nooit iets zal worden, dat deze baan niets voor ons is, dat we niet veilig zijn, of waardeloos. Als ik naar een sollicitatiegesprek ga met het beeld dat ik niet aangenomen zal worden, zal ik zenuwachtig zijn en me voortdurend verontschuldigen en daardoor een minder gunstige indruk maken. Als ik het beeld heb dat ze me geweldig zullen vinden, zal ik heel anders optreden en een gunstiger resultaat creëren. De kracht van onze beelden kan van invloed zijn op onze werkelijkheid, en hangt dus samen met de twee betekenissen van het woord Ajna: waarnemen en invloed hebben op.

Transcendentie

Hoe verder we langs de chakra’s omhoog gaan, hoe breder ons gezichtsveld wordt. We laten specifieke details achter ons, en komen bij metapatronen terecht. Vanuit dit perspectief zien de patronen van de lagere chakra’s er routinematig uit. In de bovenste chakra’s transcenderen we de normale beperkingen van tijd en ruimte. We kunnen ons herinneren wat we vorige week of tien jaar geleden hebben gedaan, en we kunnen ons ook voorstellen wat we volgende zomer graag zouden willen doen. De beweging omhoog is de beweging van transcendentie, de beweging naar beneden is die van immanentie. Via transcendentie leren we voorbij onze beperkingen te reiken; we kunnen een beetje afstand nemen, waardoor we vanuit een ander perspectief kunnen gaan zien.

Bij Chakra Zes kunnen we dus de beperkingen die ons door de stoffelijke wereld worden opgelegd transcenderen en nieuwe domeinen van verbeeldingskracht binnengaan. We ontwikkelen nieuwe domeinen van verbeeldingskracht binnengaan. We ontwikkelen nieuwe manieren om aan informatie te komen, waarbij ons bewustzijn zich naar steeds diepere en bredere niveaus van inzicht gaat uitstrekken, zoals naar dat van het mythische rijk, een wereld die rijk aan symboliek is. Om het mythische rijk te kunnen waarnemen, is het nodig de voortdurende stroom van beelden en gedachten uit de bewuste geest tot stilstand te brengen. Mediatie is een van de hulpmiddelen om dit te bereiken; andere hulpmiddelen die door de hele geschiedenis heen algemeen zijn toegepast zijn rituelen, bewustzijn veranderende stoffen, en dromen.

Dromen

Dromen stellen ons in staat de tijdloze wereld van archetypische symboliek binnen te gaan. Onze dromen nemen ons mee op een visueel gecodeerde symbolische reis door ons onberwustzijn, onze emoties en ons spiritueel leven. Elk droombeeld is rijk aan betekenis. Elk beeld is samengesteld uit herinnering en verbeeldingskracht, en is als het ware een toneelstuk van relaties tussen patronen. Elke beeld is, als we onszelf toestaan hiervoor open te staan, in staat een nieuwe orde te voorschijn te roepen. Door met onze dromen te werken, kunnen we de Ajna chakra  beter tot ontwikkeling brengen en kunnen we kennismaken met onze rijke wereld van innerlijke symboliek.

Het diepere symbolische niveau van de archetypen brengt vele aspecten van ons leven aan het licht. Zodra we in dat centrum stil kunnen blijven, beginnen de patronen helder te worden. Meditatie is een goed hulpmiddel om in onze dromen door te dringen; het is ook een goed hulpmiddel om de geest te richten en met minder gehechtheid naar de voortdurende opeenvolging van beelden te kijken die op elk ogenblik door ons bewustzijn stroomt.

Licht en kleur

Het vanuit het abstracte gedachtenrijk creëren van beelden is de eerste stap op het pad van manifestatie, dat van boven naar beneden loopt.

Voordat we iets tot stand kunnen brengen, moeten we in onze geest een beeld hebben van wat we proberen te scheppen. Ik mag de regenboog graag zien als de eerste manifestatie van licht op weg naar de duisternis, omdat zodra licht op materie stoot, het in kleuren uiteenvalt. Licht en kleur zijn betekenisvolle aspecten van de zesde chakra, omdat met behulp daarvan beelden ons bewustzijn bereiken.

De zeven chakra’s worden vaak op één lijn gebracht met de zeven kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel groen, blauw, indigo, violet.

De eerste chakra, de langzaamste trilling, is rood licht; dit is de langzaamste frequentie van het visuele spectrum. De tweede chakra is oranje, en elke chakra correspondeert zo met een kleur van de regenboog, tot en met de kruinchakra, die violet is – de snelste trilling in het zichtbare spectrum. Visualisatie van deze kleuren tijdens meditatie, ter zuivering van de chakra’s, is een eenvoudig hulpmiddel waardoor we niet alleen in contact t komen met onze chakra’s, maar waardoor we ook ons vermogen tot visualiseren ontwikkelen.

Exces en deficiëntie

Exces en deficiëntie zijn in de bovenste twee chakra’s moeilijker vast te stellen. Daar deze chakra’s op mentale staten zijn gericht, worden ze niet zo goed waarneembaar in gedrag tot uitdrukking gebracht als bij de lagere chakra’s het geval is. Ook moeten we, omdat onze cultuur nogal sceptisch tegenover “paranormaal begaafdheid” en “hoger bewustzijn” staat, een zekere culturele vooringenomenheid de baas worden wanneer we onderzoeken  wat excessief of deficiënt is.

Over het algemeen zou exces in chakra zes zich als afwijkende paranormale begaafdheid voordoen – paranoïde fantasieën, nachtmerries, hallucinaties, en een onvermogen om achter de juiste antwoorden op intuïtief materiaal te komen. Een voorbeeld hiervan zou iemand zijn die de woede van een vriend oppikt, aanneemt dat die tegen hem of haar is gericht, en in overeenstemming daarmee handelt, zonder eerst na te gaan of zijn of haar veronderstelling wel waar is. Door met behulp van communicatie paranormale intuïtie te verifiëren, kan deze beter in de werkelijkheid gegrond worden. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze door psychische stimuli worden gebombardeerd; ze vinden het moeilijk om “goed te zien” omdat ze de enorme input die ze ontvangen niet kunnen sorteren. Dit kan worden beschouwd als een onvermogen tot afscherming; met behulp van de technieken om gegrond te raken die bij de eerste chakra werden besproken, kan hier iets aan gedaan worden.

Een deficiënte zesde chakra kan ongevoeligheid tot gevolg hebben. Een persoon kan zich volstrekt onbewust zijn van de subtiliteiten om hem of haar heen. Het gaat om mensen die nooit aan een half woord genoeg hebben en aan wie altijd expliciet duidelijk gemaakt moet worden wat er aan de hand is voordat ze kunnen reageren. Ze zijn vaak niet in staat nieuwe ideeën te bedenken, of doen denigrerend over de dromen, intuïtieve inzichten of verbeeldingskracht van anderen. Moeite hebben om iets te zien wat zich niet precies voor je neus bevindt, is een deficiëntie in het vermogen tot visualiseren en projecteren.

Beelden

Behalve onze eigen fantasieën zijn er ook nog de beelden die ons omringen en regeren, en die een belangrijke factor vormen bij de ontwikkeling van massa bewustzijn. De beelden van televisie, grote reclameborden, kledingtrends, films en andere visuele media komen rechtstreeks in ons bewustzijn terecht en worden opgenomen in het pakhuis aan geheugenbeelden die van invloed zijn op hoe we denken en voelen. Om de chakra helder te kunnen maken, moeten we onze geest van deze beelden ontdoen, zodat we opnieuw met zuiverheid en helderheid van visie kunne gaan waarnemen. Slechts dan kunnen we op het psychisch vlak zuiver gaan zien. En wanneer we dat kunnen, ontdekken we een opwindende wereld van patronen en kleuren die in de stoffelijke wereld hun weerga niet kennen.

Pen